Obchodné a reklamačné podmienky

Úvod Obchodné podmienkyObchodné a reklamačné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky medzi spoločnosťou GRANU s.r.o., so sídlom Nešporova 2571/21, 010 01 Žilina, IČO 47071451, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 58621/L (distribútor) a kupujúcim (obchodným partnerom) sa riadia obchodným zákonníkom Z.z. č. 513/1991Zb.

 

Reklamácia tovaru

  • Záruka tovaru je uvedená na obale. Po uplynutí záruky nie je možné reklamáciu uplatniť.
  • Tovar musí byť uchovaný v suchu a niesmie byť skladovaný na priamom slnku.
  • V prípade dodania tovaru v poškodenom obale je potrebné ihneď po prevzatí kontaktovať spoločnosť GRANU s.r.o. (najneskôr však do 48 hodín od dátumu prevzatia tovaru).
  • Reklamácie sú vybavované písomne na: info@plnamiska.sk alebo telefonicky na t.č. +421 918 605 670.
  • Predmetom reklamácie je tovar v poškodenom alebo zničenom obale, poškodený alebo zničený tovar. Na reklamáciu sa nevzťahuje nesprávne zaobchádzanie zákazníka s tovarom (napr. nesprávne skladovanie).